HUTABARAT, abraham; NURHABIBAH PARAMITHA EKA UTAMI; DIAH KUSUMA PRATIWI. Analisis Kerusakan pada Bushing Apron Feeder . Jurnal Rekayasa Mesin, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 67–73, 2021. DOI: 10.36706/jrm.v21i2.135. Disponível em: https://jrm.ejournal.unsri.ac.id/index.php/jrm/article/view/135. Acesso em: 30 mar. 2023.